Priser

Vores prissætning afspejler den til en vær tid værende konkurrencesituation, således at vore priser vil ligge i den nederste del af skalaen.

Vi forsøger i videst muligt omfang at finde et niveau, der afspejler kundens forventerninger, dog således at prisen ikke alene er afgørende for oprettelse og fastholdelse af kundeforholdet.

Timepriserne er følgende:

Bogføringsopgaver kr. 425,-

Skattesager m.v. kr. 1.250,-

Øvrige opgaver kr. 950,-  

For mange kunder er der etableret fastprisaftale, således at kunden kender det økonomiske omfang for typisk bogføring, regnskabsudarbejdelse, selvangivelse og telefoniske drøftelser. Fakturering sker typisk kvartalsvis.

Find os Ravnsøvej 52 1. sal 8240 Risskov

MN Revision og Rådgivning | CVR: 30318269 | Hos Revisorhuset Ravnsøvej 52, 1. sal, 8240 Risskov  | Tlf.: 29620185