Revision

 
Selskaber, organisationer, institutioner, foreninger - og i øvrigt efter aftale.

Regnskabsassistance

Udarbejdelse af års- og perioderegnskaber samt resultat- og nøgletalsanalyser.

Økonomisk styring

 
Etablering af økonomi- og bogføringssystemer, udarbejdelse af budgetter og kalkuler, vurdering af økonomi, etablering og vurdering af forretningsgange.

Problemløser

 
Rollen som problemløser anser vi for at være den vigtigste af alle. Herfra udspringer alle vore ikke rutinemæssige opgaver. Lad os slå fast med det samme, at vi er glade for at blive brugt - vores indtjening er jo også direkte afhængig af det.
 
Vi har dog altid ressourcer til at drøfte og klarlægge et problem, uden at taxameteret bliver slået til. Kun såfremt vores snak udmøntes i konkret rådgivning, budgetter el. lign. følger der en honorarnota efter.

Skatterådgivning

 
Skatterådgivning og -planlægning herunder rådgivning i skattesager og øvrige skatteforhold for virksomheder og enkeltpersoner.

Ledelsesrådgivning

Rådgivning for iværksættere, rådgivning omkring investering og finansiering samt rådgivning i forbindelse med rekonstruktion og likvidation. Edb-rådgivning herunder rådgivning vedr. etablering og drift af edb-systemer samt vurdering af edb-sikkerhed.

MN Revision og Rådgivning | CVR: 30318269 | Hos Revisorhuset Ravnsøvej 52, 1. sal, 8240 Risskov  | Tlf.: 29620185